HÖDLMAYR International AG

A-4311 Schwertberg, Aisting 33
Tel.: +43 (0) 7262 660
Fax.: +43 (0) 7262 61950
e-mail: info@hoedlmayr.com

www.hoedlmayr.com

Registrační značka: FN 144567z
Příslušnost: Landesgericht Linz
DIČ: ATU 47852202
Soudní příslušnost je bez vyjímky Rakousko


Statutární orgán:
KommR Johannes Hödlmayr, MBA
Mag. Martin Wilflingseder

Obchodní příslušnost: Wirtschaftskammer Österreich

Právním základem je výhradně „Allgemeinen Österreichischen Spediteursbedingungen (A-ÖSp)“ v aktuálně platném znění.

--------------------------------------------------------------------------------

 

HÖDLMAYR Logistics Czech Republic a.s. 

Nádražní 350, 252 61 Jeneč, CZ
Tel.: +420 235 094 826 
Fax.: +420 235 094 805

www.hoedlmayr.cz

IČ: 45806497
DIČ: CZ45806497
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1676
Soudní příslušnost je bez vyjímky Česká republika.

Bankovní spojení:

Číslo účtu CZK: 1001069258/5500
IBAN: CZ30 5500 0000 0010 0106 9258
Raiffeisenbank a.s. Praha, SWIFT: RZBCCZPP

Číslo účtu EUR: 1001062662/5500
IBAN: CZ30 5500 0000 0010 0106 2662
Raiffeisenbank a.s. Praha, SWIFT: RZBCCZPP 

Statutární orgán:
Mag. Markus Formann, předseda představenstva
Ing. Eva Kaňovská, členka předstvenstva
Andreas Sundl, člen přestavenstva